Štruktúra PFK Piešťany

Výkonný výbor klubu

Ján Stachura - prezident klubu

tel. č.: 0949 629 267

email: jan.stachura90@gmail.com

Lukáš Ščasný - viceprezident klubu

tel. č.: 0907 183 112

email: lukasko.scasny@gmail.com

Peter Michálek - člen výkonného výboru

tel. č.: 0911 188 997

email: peter.michalek03@gmail.com

Martin Zeman - člen výkonného výboru

tel. č.: 0915 829 840

email: martin.zeman@askoll.com


Filip Kráľ - člen výkonného výboru

tel. č.: 0944 961 867

email: f.kral852@gmail.com

Andrej Krištof - člen výkonného výboru

tel. č.: 0915 999 355

email: andrej.kristof@hotmail.sk

Výkonný výbor a celý klub funguje na základe stanov klubu.


Tréneri PFK Piešťany:

Martin Krajčovič - tréner mužov

tel. č.: 0911 312 598

email: foxo.krajcovic@gmail.com

Adam Doktor – asistent trénera mužov

tel. č.: 0904 966 523

email: adamdoktor509@gmail.com

Zdeno Hrehor - tréner U19

tel. č.: 0918 340 702

email: zdenohrehor@gmail.com

Peter Vrábel - tréner U17  (r. 2007/2008)

tel. č.: 0903 549 813

email: vrabel001@gmail.com

Peter Michálek - tréner U15 (r. 2009)

tel. č.: 0911 188 997

email: peter.michalek03@gmail.com

Erik Hlavatý - tréner U15B

tel. č.: 0944 286 877

email: erik.hlavaty3@gmail.com

Milan Klasovitý - tréner U13  (r. 2011)

tel. č.: 0915 041 964

email: klaso.milan@gmail.com

Miloš Borovský - tréner U13B  (r. 2012)

tel. č.: 0915 969 949

email: borovsky.milos@gmail.com

Daniel Budka - tréner brankárov

tel. č.: 0902042646

email: danco.budka@gmail.com

Martin Ričány - tréner U11 (r. 2013)

tel. č.: 0940 643 207

email: mricany@gmail.com

Andrej Krištof - tréner U10  (r. 2014)

tel. č.: 091599355

email: andrej.kristof@hotmail.sk

Lukáš Ščasný - tréner U9  (r. 2015)

tel. č.: 0907183112

email: lukasko.scasny@gmail.com

Martin Ričány - tréner U8 (r. 2016)

tel. č.: 0940 643 207

email: mricany@gmail.com

Patrik Szabo - tréner U7 (r. 2017)

tel. č.: 0948 418 991

email: szabopfk@gmail.com

Patrik Szabo - tréner U6  (r. 2018)

tel. č.: 0948 418 991

email: szabopfk@gmail.com