Prípravka PFK - o nás

Sme Piešťanskí kohúti, PFK Junior, trénujeme, hráme a snažíme sa, aby sme boli úspešnými členmi PFK Piešťany.

Svoju činnosť sme začali v roku 2016 na základe spolupráce a úzkej kooperácie mládežníckych trénerov PFK Piešťany, rodičov i  odborníkov z futbalového prostredia za účelom záchrany piešťanského futbalu. Sme akadémiou futbalového klubu PFK Piešťany s vlastnou organizačnou štruktúrou. Akadémia PFK Junior sa venuje deťom vo veku od 6 do 11 rokov pri maximálnom rozvíjaní ich futbalového talentu, všeobecných pohybových schopností a morálno-vôľových vlastností, radosti z hry a láske k piešťanským farbám.

Cieľom akadémie PFK Junior Piešťany je systematické budovanie a stabilizovanie mládežníckych družstiev v spomínaných kategóriách a čo najlepšia príprava našich Piešťanských kohútov na prechod do vyšších vekových a výkonnostných kategórií. Snažíme sa viesť deti k osvojeniu si zdravého životného štýlu, k láske k športu a futbalu.

Tieto schopnosti a hodnoty sa u nás snažia vštepiť deťom kvalitní a zároveň ľudskí tréneri, ktorí vedú tréningový a výchovno-vzdelávací proces. Družstvá sa zapájajú do turnajov, zápasov, dlhodobých súťaží, mini-sústredení, ale i rôznych edukačných aktivít vedúcich k osvojeniu si zdravého životného štýlu u detí.

Ľudia v prípravke:

Jozef Glos – manažér PFK Junior a tréner U10

jozef.glos@gmail.com

Tel: 0907 620 850

Ján Stachura – tréner U11

jan.stachura90@gmail.com

Tel: 0949 629 267

Patrik Szabo - tréner U9

patrikszabo20@gmail.com

Tel: 0948418991

Andrej Kristof – tréner U8

andrej.kristof@hotmail.sk

Tel: 0915 999 355


Peter Šiška – tréner U7 

Martin Javorka - tréner U6 a mladší 
0
PFK Piešťany © 2018- všetky práva vyhradené

 .