Členské poplatky

  • 20 eur mesačne (s výnimkou júla – júl sa neplatí)
  • 2x sezónny príspevok – jarný a jesenný (20 eur)
  • Číslo účtu – SK6011110000001356638026
  • Platí sa za prebiehajúci kalendárny mesiac (t.j. v januári za január a pod.) alebo za kalendárne obdobie (jar - jeseň) - (t.j. január až jún naraz - august až december)
  • Prosíme o dôsledné hradenie príspevkov za účelom zabezpečenia čo najlepšej starostlivosti pre deti
  • Tieto prostriedky sú použité na realizáciu všetkých náležitostí tréningového procesu a na zabezpečenie základného materiálneho vybavenia
Forma platby
  • Variabilný symbol - uviesť rok narodenia dieťaťa (napr. 2008)
  • Do poznámky uviesť identifikačné údaje platby – meno dieťaťa a identifikácia za čo sa platí (napr. meno + január/jes. príspevok)
  • V prípade trvalého príkazu zadať poznámku vo forme „meno + mesačný príspevok“
0
PFK Piešťany © 2019 - všetky práva vyhradené

 .