Zápis do prípravky

 

Členské poplatky

  • 30 eur mesačne
  • Po uhradení prvého členského poplatku  dostáva hráč v jeho sume (30eur) klubovú výstroj (žltý dres, modrý dres, trenky, štucne)
  • Číslo účtu –SK2683300000002802146780
  • Platí sa za prebiehajúci kalendárny mesiac (t.j. v januári za január a pod.) alebo za kalendárne obdobie (jar - jeseň) - (t.j. január až jún naraz - júl až december)
  • Prosíme o dôsledné hradenie príspevkov za účelom zabezpečenia čo najlepšej starostlivosti pre deti 
  • Z týchto finančných prostriedkov je hradená prevádzka a príprava športoviska, mzdy trénerov, organizácia klubovej činnosti, doprava autobusom na vybrané zápasy, športové pomôcky, úhrada rozhodcov, úhrada poplatku za prihlásenie do súťaže, úhrada členského poplatku SFZ, úhrada za poplatok registračného preukazu a mnoho ďalších iných poplatkov a nákladov, ktoré klubu vznikajú pri organizovaní športovej činnosti
  • Každý hráč má pridelený variabilný symbol,
  • 12 platieb do roka (môžete si nastaviť trvalý príkaz)