Prípravka PFK

Svoju činnosť sme začali v roku 2016 na základe spolupráce a úzkej kooperácie mládežníckych trénerov PFK Piešťany, rodičov i  odborníkov z futbalového prostredia za účelom záchrany piešťanského futbalu. Sme akadémiou futbalového klubu PFK Piešťany s vlastnou organizačnou štruktúrou. Akadémia PFK Junior sa venuje deťom vo veku od 5 do 11 rokov pri maximálnom rozvíjaní ich futbalového talentu, všeobecných pohybových schopností a morálno-vôľových vlastností, radosti z hry a láske k piešťanským farbám.

Cieľom PFK Junior Piešťany je systematické budovanie a stabilizovanie mládežníckych družstiev v spomínaných kategóriách a čo najlepšia príprava našich Piešťanských kohútov na prechod do vyšších vekových a výkonnostných kategórií. Snažíme sa viesť deti k osvojeniu si zdravého životného štýlu, k láske k športu a futbalu.

Tieto schopnosti a hodnoty sa u nás snažia vštepiť deťom kvalitní a zároveň ľudskí tréneri, ktorí vedú tréningový a výchovno-vzdelávací proces. Družstvá U11, U10 a U9 hrajú ligu. Mladšie kategórie sa zapájajú do turnajov, zápasov, dlhodobých súťaží, mini-sústredení, ale i rôznych edukačných aktivít vedúcich k osvojeniu si zdravého životného štýlu u detí.

Ľudia v prípravke:

Ján Stachura – štatutár
Tel: 0949 629 267
jan.stachura90@gmail.com

Patrik Szabo - tréner U11
Tel: 0948 418 991
patrikszabo20@gmail.com

Andrej Krištof – tréner U10 a U7
Tel: 0915 999 355
andrej.kristof@hotmail.sk

Adam Doktor - tréner U9

Martin Ričány - tréner U8
Tel.: 0903 749 857

Lukáš Ščasný –  tréner U6 a mladší
Tel: 0907183112
lukasko.scasny@gmail.com

0
 .